Majutuskohtade pakkumine kriiside ajal

Aitame koostöös kogukonnaga leida inimestele hädamajutust, olgu tegemist loodusõnnetuse või COVID-19-ga.

Alates 2012. aastast on 75,000 inimest leidnud endale kriisiolukorras majutuskoha.

Airbnb majutajad kõikjal maailmas pakuvad tuge, kui seda kõige rohkem vajatakse. Tutvu inimestega, kes teevad selle võimalikuks.

Aitame mittetulundusühingutel saavutada kestvat mõju.

Kohtu mõne mittetulundusühingut Airbnb.org kujundada aidanud partneriga.

International Medical Corps

IMC osutab erakorralise meditsiini ja muid seotud teenuseid katastroofi tagajärjel kannatanud inimestele kogu maailmas ning pakub inimestele koolitust, mida nad vajavad hädaolukorrast taastumiseks.

Rahvusvaheline Päästekomitee

IRC reageerib maailma kõige hullematele humanitaarkriisidele ning aitab inimestel, kelle elu ja elatisvahendid on konfliktide ja katastroofide tõttu hävinenud, ellu jääda, taastada oma eluase ja luua oma tulevik.

HIAS

HIAS on ülemaailmne juudi mittetulundusorganisatsioon, mis pakub kaitset ja abi pagulastele, varjupaigataotlejatele ja teistele sunniviisiliselt ümberasustatud inimestele üle kogu maailma.

Build Change

Build Change on katastroofide ennetamise ja eluasemete taastamise organisatsioon, mis töötab koos kohalike kogukondadega välja vastupidavaid eluasemelahendusi.

Community Organized Relief Effort

Organisatsioon CORE juhib kriisist mõjutatud või kriisi tõttu haavatavate kogukondade katastroofideks valmisolekut, nendele reageerimist ja neist taastumist.

Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsioon

IFRC on maailma suurim humanitaarabivõrgustik, kuhu kuulub 192 Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltsi, kes kõik püüavad maailmas elusid päästa ja inimväärikust kaitsta.
Airbnb.org logo
Organisatsiooni Mercy Corps logo

Koos suudame kõigest taastuda.

2018. aasta augustis raputas Indoneesia Lomboki saart rida maavärinaid. Organisatsiooni Mercy Corps abitöötajad, kes saadeti sinna taastamistöid tegema, leidsid eest südamliku kogukonna ja mugava majutuskoha.