Aita Ukrainast põgenevaid inimesi
Ukrainast humanitaarkriisi tõttu põgenenud inimesed vajavad kiiresti ajutist majutust. Nende abistamiseks liitu Airbnb.org-iga.
Lisateave

Majutuskohtade pakkumine kriiside ajal

Aitame koostöös kogukonnaga leida inimestele hädamajutust, olgu tegemist loodusõnnetuse või COVID-19-ga.

Alates 2012. aastast on 100 000 inimest leidnud endale kriisiolukorras majutuskoha.

Airbnb majutajad kõikjal maailmas pakuvad tuge, kui seda kõige rohkem vajatakse. Tutvu inimestega, kes teevad selle võimalikuks.

Kuidas Carmen ja tema kogukond pärast orkaani Maria oma jõud ühendasid.

Pakume kogukondadele viisi katastroofide korral ühte hoida. Airbnb.org programmide kaudu saavad inimesed oma majutuskohta tasuta pakkuda naabritele, kes peavad evakueeruma.

Pagulasi ja varjupaigataotlejaid ootab uude riiki saabudes ees hulk raskusi. Ajutine tasuta majutuskoht aitab neil rahulikult uut elu alustada.

Saa teada, kuidas me teeme koostööd partneritega, nagu CORE, et toetada võrdset juurdepääsu vaktsiinidele.

Kogukondadel võib kuluda aastaid, et katastroofist täielikult taastuda. Airbnb.org aitab rahastada abitöötajate majutust, kes kogukondade elu taastamiseks hädavajalikku tööd teevad.

Loome maailma, mis põhineb ühtekuuluvustundel: kohustused, mis Airbnb.org on endale võtnud

Tuginedes 8 aasta jooksul kogutud õppetundidele ja kogemustele võtame endale rea kohustusi, et tagada mitmekesisus, võrdne kohtlemine ja kaasamine.

Aitame mittetulundusühingutel saavutada kestvat mõju.

Kohtu mõne mittetulundusühingut Airbnb.org kujundada aidanud partneriga.
IMC osutab erakorralise meditsiini ja muid seotud teenuseid katastroofi tagajärjel kannatanud inimestele kogu maailmas ning pakub inimestele koolitust, mida nad vajavad hädaolukorrast taastumiseks.
IRC reageerib maailma kõige hullematele humanitaarkriisidele ning aitab inimestel, kelle elu ja elatisvahendid on konfliktide ja katastroofide tõttu hävinenud, ellu jääda, taastada oma eluase ja luua oma tulevik.
HIAS on ülemaailmne juudi mittetulundusorganisatsioon, mis pakub kaitset ja abi pagulastele, varjupaigataotlejatele ja teistele sunniviisiliselt ümberasustatud inimestele üle kogu maailma.
Build Change on katastroofide ennetamise ja eluasemete taastamise organisatsioon, mis töötab koos kohalike kogukondadega välja vastupidavaid eluasemelahendusi.
Organisatsioon CORE juhib kriisist mõjutatud või kriisi tõttu haavatavate kogukondade katastroofideks valmisolekut, nendele reageerimist ja neist taastumist.
IFRC on maailma suurim humanitaarabivõrgustik, kuhu kuulub 192 Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltsi, kes kõik püüavad maailmas elusid päästa ja inimväärikust kaitsta.
Airbnb.org logo
Organisatsiooni Mercy Corps logo

Koos suudame kõigest taastuda.

2018. aasta augustis raputas Indoneesia Lomboki saart rida maavärinaid. Organisatsiooni Mercy Corps abitöötajad, kes saadeti sinna taastamistöid tegema, leidsid eest südamliku kogukonna ja mugava majutuskoha.