Oleme võtnud ülesandeks hõlbustada hädaolukorras peavarju, ressursside ja toe jagamist.
Airbnb on programmi Open Homes kaudu aidanud abivajajaid üle kaheksa aasta. Airbnb.org on selle loo järgmine peatükk. Me oleme USA tulumaksuseadustiku artikli 501 punkti c alapunkti 3 tähenduses mittetulundusühing, kel on omad eesmärgid ja oma juhatus.

Kuidas me alustasime.

2012
oktoober

Idee tuli majutajalt

New Yorki tabas orkaan Sandy, üks rängemaid orkaane ajaloos. Brooklynis tegutsev Airbnb majutaja Shell võttis Airbnb-ga ühendust ja küsis, kas ta saaks pakkuda oma majutuskohta tasuta neile, kes olid sunnitud evakueeruma. Airbnb meeskond töötas hilisõhtuni, et see evakueeritavatele kiiresti kättesaadavaks teha, ja õige pea pakkus abivajajatele oma kohta juba üle tuhande majutaja.

Lokkis juustega naine seisab köögis. Tal on ees ere põll ja näol muie.
Ülaltvaade orkaanist Sandy laastatud hoonetele
2013
juuni

Airbnb kaudu saavad majutajad rohkem aidata

Airbnb käivitab katastroofiabi tööriista, mis võimaldab majutajatel kogu maailmas oma majutuskohta katastroofide ajal tasuta pakkuda.

2015
aprill–mai

Majutajad kogu maailmast avavad oma majutuskohad abitöötajatele

Airbnb osaleb Nepali maavärina tagajärgedega toimetulekus ja majutajad võtavad vastu oma esimest vabatahtlike abitöötajate rühma, mille saatis organisatsioon All Hands and Hearts.

mai–september

Airbnb uurib koostöös mittetulundusühingutega, kuidas kõige paremini abi pakkuda

Teeme koostööd Föderaalse Kriisihaldamise Agentuuriga (FEMA), et aidata jaotada hädaolukorraks valmisoleku ressursse majutajatele ja külalistele. Kreekas ja Balkanil alustab Airbnb koostööd organisatsiooniga Mercy Corps ja Rahvusvahelise Päästekomiteega, et pakkuda majutust Süüria pagulaskriisi eesliinil töötavatele abitöötajatele.

Airbnb hakkab pakkuma majutust ka enam kui 15 organisatsioonile, mille kliendid või töötajad vajavad majutust, sealhulgas Service Year Alliance, Make-a-Wish ja Summer Search.

2016
juuni

Majutajate kogukond reageerib ööklubis Pulse toimunud tulistamisele

Kohaliku omavalitsuse taotlusel ühendasid Airbnb, Uber ja JetBlue jõud, et pakkuda matustele saabuvatele või haiglas lähedasi külastavatele peredele majutust, lennu- ja maismaatransporti. See oli esimene kord, kui majutajate kogukond pakkus majutust massitulistamisest mõjutatud inimestele.

September

Valge Maja kutsub erasektorit üles ülemaailmse pagulaskriisiga leevendamises osalema. Airbnb vastused. Airbnb kaasasutaja Joe Gebbia oli üks 20 juhtivtöötajast, kellel president Obama palus pagulaskriisiga seoses kohustusi võtta.

November

Airbnb teeb koostööd organisatsiooniga Make-a-Wish eesmärgiga pakkuda 2017. aastal iga päev majutust ühele kriitiliselt haige lapsega perekonnale.

2017
Jaanuar

Airbnb lubab abi organisatsioonile International Rescue Committee

Vastuseks USA täitevvõimu korraldusele täielikult peatada pagulaste riiki sisenemine ja keelata ajutiselt seitsmest moslemite enamusega riigist pärit inimeste saabumine võtab Airbnb kohustuse majutada sisenemiskeelust mõjutatud inimesi. Samuti lubab Airbnb vastuseks annetada organisatsioonile International Rescue Committee nelja aasta jooksul neli miljonit dollarit ümberasustatute eluasemevajaduste rahuldamise toetuseks.

juuni

Airbnb käivitab ametlikult programmi Open Homes

Airbnb annab rahvusvahelisel pagulaste päeval teada, et kavatseb oma majutustegevust programmi Open Homes abil laiendada. Programmi raames on majutajad saanud tasuta majutust pakkuda katastroofidest ja relvakokkupõrgetest mõjutatud inimestele.

August–september

Majutajad on tänaseks aidanud üle 20 000 inimese

Programmi Open Homes majutajad reageerivad korraga neljale katastroofile. Orkaan Harveyst sai majutajate kogukonna suurim abiprojekt. Kõigest ühe kuu jooksul pakkusid majutajad abi enam kui 2000 evakueeritule kolmest osariigist. Samal ajal pakkusid majutajad peavarju orkaani Irma, orkaani Maria ja México maavärina tõttu hätta jäänutele.

2018
September

Airbnb kuulutab välja ravimajutuskohtade programmi

Airbnb kuulutan Bideni vähitippkohtumisel välja ravimajutuskohtade programmi koostöös organisatsioonidega Hospitality Homes, Fisher House ja Make-A-Wish. Programmi raames saavad programmi Open Homes majutajad pakkuda majutust inimestele, kes peavad ravi saamiseks kodunt kaugele sõitma.

November

Majutajad reageerivad kahele metsatulekahjule Californias

Pärast Californias Campis and Woolseys möllanud tulekahjusid pakkusid oma abi üle 2500 majutaja, tänu kellele leidis peavarju üle 2300 inimese.

2019
Mai

Airbnb loob majutajatele võimaluse teha programmi Open Homes toetuseks annetusi

Majutajad soovisid Open Homes programmis osalemiseks rohkem võimalusi. Seepärast kuulutab Airbnb välja annetusteplatvormi, kus majutajad saavad annetada osa oma sissetulekutest programmi Open Homes partneritele ja nii aidata rahastada abivajajate majutamist.

2020
Jaanuar

Majutajad pakuvad peavarju rohkem kui tuhandele Austraalia metsatulekahjude tõttu peavarjuta jäänud inimesele Uus-Lõuna-Walesis ja Victorias. See on programmi Open Homes seni suurim rahvusvaheline ettevõtmine.

Märts

Majutajate kogukond reageerib COVID-19 pandeemiale

Airbnb kuulutab majutajate jaoks välja uue võimaluse pakkuda majutust pandeemia tulipunktides töötavatele tervishoiutöötajatele ja esmareageerijatele.

Aprill

Airbnb laiendab oma annetuste platvormi, nii et igaüks saab teha annetuse mittetulundusühingutele, kes aitavad eesliini töötajatel majutuskohta leida.

Detsember

Airbnb kuulutab välja saidi Airbnb.org

Airbnb asutab programmi Airbnb.org ning avaldab majutajatele ja partneritele tänu nende tähtsa töö eest programmis Open Homes. Sõltumatu mittetulundusühingu Airbnb.org eesmärk on aidata inimestel jagada kriisiaegadel eluaset ja ressursse.

2021
Aprill

Fookuses on mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus

Selleks, et aidata luua maailma, mis põhineks ühtekuuluvustundel, võtab Airbnb.org endale avalikult nii mõnedki kohustused, et soodustada mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse levikut ühiskonnas.

August

Airbnb.org tervitab soojalt Afganistani pagulasi

Airbnb.org võtab eesmärgiks pakkuda ajutist majutust 20 000 Afganistani pagulasele kogu maailmas. Tegevust rahastavad nii suurannetajad kui ka Airbnb ise. Airbnb.org teeb tihedat koostööd ümberasustamist korraldavate agentuuride ja partneritega, et kiiresti arenevale olukorrale reageerida.

Detsember

Airbnb.org saavutab olulise verstaposti, majutades oma 100 000. külalise

2017. aastal seadis meeskond, kellest hiljem sai Airbnb.org, endale julge eesmärgi pakkuda lühiajalist majutust kriisiolukorda sattunud 100 000 külalisele. Airbnb.org ületab selle eesmärgi 2021. aasta detsembris.

2022
veebruar

20 000 Afganistani pagulast saavad tasuta ajutise eluaseme

Kuus kuud pärast seda, kui Airbnb.org oli teatanud oma eesmärgist pakkuda Afganistani pagulastele tasuta ajutist majutust, sai eesmärk leida 20 000 pagulasele ajutine peavari täidetud. Tänu suuremeelsetele majutajatele, kes pakkusid oma majutuskohta tasuta või soodushinnaga, sai Airbnb.org anda peavarju veel 1300 Afganistani pagulasele.
September

Airbnb.org aitab 100 000 Ukraina sõjapõgenikul majutust leida

Pärast seda, kui Venemaa 2022. aasta veebruaris Ukrainasse tungis, on riigist põgenenud üle 6 miljoni inimese. Samal kuul võtab Airbnb.org endale kohustuse leida 100 000 sõjapõgenikule ajutine peavari ja meiega ühineb ka üle 40 organisatsiooni. Tänu majutajate ja annetajate ülemaailmselt pakutavale toetusele saavutab Airbnb.org oma eesmärgi kuue kuuga ja on jätkuvalt pühendunud Ukrainast põgenevatele inimestele majutuse leidmisele.
Sinises särgis mees hoiab käes kohvitassi, seisab rõdul ja vaatab kaugusesse.
Sinises särgis mees põlvitab ratta kõrval ja avab U-kujulist rattalukku.
2023
veebruar

Airbnb.org reageerib Türgi ja Süüria maavärinatele

Pärast kahte üle 7-magnituudilist maavärinat Türgis ja Süürias aitab Airbnb.org leida tasuta majutuskoha enam kui 1600 ellujäänule, sealhulgas kodu kaotanud abitöötajatele ja esmareageerijatele ning Süüria pagulastele, kes olid oma riigis puhkenud sõja eest põgenedes asunud elama Türgi lõunaossa.
Kaks inimest istuvad diivanil, nõjatudes teineteise vastu. Läbi õhukeste kardinate nende selja taga paistab päikesevalgus.
Mees, naine ja laps loevad koos diivanil. Laps sööb naisele otsa vaadates oranži köögivilja.
juuni

Airbnb.org kuulutab välja uue toetusalgatuse

Airbnb.org loob USA-sse ümberasuvate pagulaste ja varjupaigataotlejate toetamiseks 2 miljoni USA dollari suuruse toetusalgatuse.
August

Enam kui 1800 Maui tulekahjude tõttu kannatanud inimest leiavad hädamajutuse

Kui maastikupõlengud hävitavad Lahaina ja osa Maui maapiirkonnast, teeb Airbnb.org koostööd usaldusväärsete organisatsioonide ja Hawaii osariigi sotsiaalametiga, et pakkuda enam kui 1800 inimesele tasuta hädamajutust.
Inimesed seisavad rannas vee ääres ringis ja hoiavad üksteisel kätest kinni.
Naeratav naine tantsib valgusketi all hulat. Tema selja taga istub perekond piknikulaua ääres ja sööb õhtust.

Meie juhatus.

Jennifer Bond

„Airbnb on näidanud, kui suur on inimeste kohtumise ja võõraste avasüli vastuvõtmise jõud. Airbnb.org kasutab seda jõudu inimeste elude parandamiseks ja maailma muutmiseks. See on ettevõtmine, milles osalemine on privileeg.“

Joe Gebbia

„On imeline, et idee, mis algas ühe majutaja sõnumist, on kasvanud 100 000 inimest hõlmavaks liikumiseks, kus inimesed pakuvad kogukonnale oma majutuskohti. Praegusel kriisiajal on see töö tähtsam kui kunagi varem.“

Sharyanne McSwain

„Eluase on üks kõige elementaarsemaid inimvajadusi ja just seda aitabki Airbnb.org kõige raskemates olukordades rahuldada.“

Catherine Powell

„Airbnb.org teeb tihedat koostööd partnerite ja majutajatega ning on viimasel ajal oma haaret tunduvalt laiendanud. Mul on au siduda end juhatuse liikmena veelgi tugevamalt Airbnb.org-i tegevusega.“

Rich Serino

„Olen oma silmaga näinud lühiajalise majutuse vajadust pärast katastroofe ja kriise ning Airbnb.org-i tegevus selle pakkumisel on päästnud ja muutnud elusid ning teeb seda edaspidigi.“

Melissa Thomas-Hunt

„Peavarju pakkumine hädalistele on üks inimlikumaid ja kaastundlikumaid tegusid üldse. Mul on väga hea meel osaleda niivõrd olulises, elusid muutvas ettevõtmises.“

Jocelyn Wyatt

„Liitusin hea meelega Airbnb.org juhatusega, sest usun, et abivajajatele eluaset ja ressursse pakkudes avaldame laialdast positiivset mõju.“

Kuidas me töötame.

Koostöö mittetulundusühingutega

Airbnb.org annab toetusi mittetulundusühingutele, mis aitavad inimestel leida kriisiaegadel ajutist eluaset, ressursse ja erialast toetust. Pakume juurdepääsu ka tasuta ja soodushinnaga majutuskohtadele, mida pakub Airbnb majutajate kogukond.

Investeerimine omakapitali

Oleme veendunud, et kasutame oma jõudu ja ressursse õiglasema maailma loomiseks. Airbnb.org investeerib organisatsioonidesse, mille strateegiad ja programmid on kooskõlas meie pühendumusega kogukondades võrdsuse suurendamisele.

Meie mõju mõistmine

Meie eesmärk on selgitada välja meie rahastamis- ja eluasemeprogrammi mõju psühhosotsiaalse heaolu suurendamisele, finantskoormuse leevendamisele ning kogukonna ja külaliste kuuluvustunde tugevdamisele.

Partnerid ja toetused

Airbnb.org ei võta praegu rahastamistaotlusi vastu. Jagame teavet oma tulevase toetusperioodi kohta otse sobilikele mittetulundusühingutele.

Kuidas me ettevõttega Airbnb, Inc. koostööd teeme?

Airbnb.org on sõltumatu ja avalikult toetatav mittetulundusühing USA tulumaksuseadustiku artikli 501 punkti c alapunkti 3 tähenduses. Airbnb.org kasutab ettevõtte Airbnb, Inc. tehnoloogiat, teenuseid ja muid ressursse tasuta Airbnb.org-i heategevuslikul eesmärgil. Airbnb.org on ettevõttest Airbnb, Inc. eraldiseisev ja sõltumatu üksus. Airbnb, Inc. ei võta oma platvormil Airbnb.org-i toetatud peatumiste eest teenustasu.

Airbnb loodud programmi Open Homes inspireeris Airbnb majutajate suuremeelsus ning selle eesmärk on aidata abivajajaid ajutise eluaseme leidmisel. Programm Open Homes muutub Airbnb.org-iks, mis arendab selle saavutusi edasi kooskõlas Airbnb.org-i heategevusliku eesmärgi ja missiooniga.