Aita majutada maavärinas ellujäänuid
Toeta Türgi ja Süüria maavärinates ellujäänuid ja esmareageerijaid.
Anneta juba täna

Majutuskohtade pakkumine kriiside ajal

Koostöös oma kogukonnaga aitame leida inimestele hädamajutust, olgu tegemist loodusõnnetuse või ulatusliku konfliktiga.

Alates 2012. aastast on 250 000 inimest leidnud endale kriisiolukorras majutuskoha

Airbnb majutajad kõikjal maailmas pakuvad tuge, kui seda kõige rohkem vajatakse. Tutvu inimestega, kes teevad selle võimalikuks.

Tänu oma ülemaailmsele majutajate, annetajate ja partnerorganisatsioonide kogukonnale suutis Airbnb.org pakkuda ajutist majutust enam kui 140 000 inimesele.

Kuidas Carmen ja tema kogukond pärast orkaani Maria oma jõud ühendasid.

Pakume kogukondadele viisi katastroofide korral ühte hoida. Airbnb.org programmide kaudu saavad inimesed oma majutuskohta tasuta pakkuda naabritele, kes peavad evakueeruma.

Airbnb.org on aidanud 100 000 sõjapõgenikul leida endale turvaline majutuskoht.

Kogukondadel võib kuluda aastaid, et katastroofist täielikult taastuda. Airbnb.org aitab rahastada abitöötajate majutust, kes kogukondade elu taastamiseks hädavajalikku tööd teevad.

Loome maailma, mis põhineb ühtekuuluvustundel

Airbnb.org soovib kujundada maailma, kus igaüks võib leida endale kriisiolukorras külalislahke majutuskoha. Selle soovi elluviimiseks kõigi jaoks võttis Airbnb.org endale seoses mitmekesisuse, võrdsuse, kaasatuse ja ligipääsetavusega rea kohustusi.

Aitame MTÜ-del saavutada kestvat mõju.

Kohtu mõne mittetulundusühingut Airbnb.org kujundada aidanud partneriga.
IMC osutab erakorralise meditsiini ja muid seotud teenuseid katastroofi tagajärjel kannatanud inimestele kogu maailmas ning pakub inimestele koolitust, mida nad vajavad hädaolukorrast taastumiseks.
IRC reageerib maailma kõige hullematele humanitaarkriisidele ning aitab inimestel, kelle elu ja elatisvahendid on konfliktide ja katastroofide tõttu hävinenud, ellu jääda, taastada oma eluase ja luua oma tulevik.
HIAS on ülemaailmne juudi mittetulundusorganisatsioon, mis pakub kaitset ja abi pagulastele, varjupaigataotlejatele ja teistele sunniviisiliselt ümberasustatud inimestele üle kogu maailma.
Build Change on katastroofide ennetamise ja eluasemete taastamise organisatsioon, mis töötab koos kohalike kogukondadega välja vastupidavaid eluasemelahendusi.
Organisatsioon CORE juhib kriisist mõjutatud või kriisi tõttu haavatavate kogukondade katastroofideks valmisolekut, nendele reageerimist ja neist taastumist.
IFRC on maailma suurim humanitaarabivõrgustik, kuhu kuulub 192 Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltsi, kes kõik püüavad maailmas elusid päästa ja inimväärikust kaitsta.