Paku inimestele kriisiolukorras ajutist kodu.

Paku majutust.

Sul on võimalus pakkuda oma kogukonna nimel peavarju hätta sattunud inimestele, sh pagulastele.
Hakka majutajaks
Keda sa aitad
Sinu majutuskoht võib olla lohutuseks perele, kes on sunnitud metsatulekahju tõttu kodunt lahkuma, pagulasele, kelle elu on kodumaal ohus, või päästetöötajale, kes on saadetud orkaanikahjustusi likvideerima.
  • „Teadsime, et hädavajalikud töötajad puutuvad tööl hädaohuga kokku. Hakkasime juurdlema, kuidas saaksime laiemalt abiks olla.“

    Erika, Airbnb.org-i eesliini töötajate majutaja

Majutamise teekond

Kuidas majutamisega alustada

Kas oled valmis registreeruma? Me aitame sul kuulutust koostada ja seda külalistega jagada. Alustuseks peab sul olema mugav majutuskoht ja paar vaba ööd.

Külalise sobivust ja isikusamasust kontrollitakse

Mõne majutuskoha puhul kontrollib Airbnb.org külaliste isikusamasust ja sobivust. Teatud muude majutuskohtade puhul teeb Airbnb.org koostööd valitud organisatsioonidega, et kontrollida külaliste isikusamasust ja nende vajadust ajutise majutuse järele. Sageli saad broneerimise ajal suhelda programmi esindajate või potentsiaalsete külalistega.

Me oleme sinu jaoks olemas

Airbnb pakub majutajatele ja külalistele programmi „AirCover“. „AirCover majutajatele“ sisaldab 1 miljoni USA dollari suurust vastutuskindlustust, 3 miljoni USA dollari suurust kahjukaitset jpm. Kehtivad teatud piirangud ja välistused.

Anneta, et aidata rahastada majutamist

Maailmas on miljoneid inimesi, kes on konfliktide ja katastroofide tõttu sunnitud oma kodudest lahkuma. Annetused aitavad katta ajutise majutuse kulusid.
Anneta kohe
Kogu sinu annetus läheb hätta sattunud inimeste abistamiseks.
Airbnb loobub kõigist oma teenustasudest, nii et iga sinu annetatud dollar aitab leida majutuskohta inimestele, kes vajavad seda kõige rohkem. Sinu annetus võib aidata äsja riiki saabunud pagulasperel leida ajutine kodu või päästetöötajal koht, kus pärast pikka päeva puhata.
  • „Jõudsin ise siia riiki pagulasena ja püüan anda enesest parima, et teisi aidata, nii, nagu kord mind aidati.“

    Aime, annetaja Davie's Florida osariigis USAs

    „Olen kogukonna arendamise, teenindamise ja teavitustööga tegelenud kolmkümmend viis aastat. Usun teiste aitamisse käegakatsutaval, säästval ja konstruktiivsel viisil.“

    Michael, annetaja Philadelphias Pennsylvania osariigis USAs

Kuidas sinu annetusi kasutatakse

Ka Airbnb annetab

Meil on terve meeskond mittetulundusühingute ja tehnika asjatundjaid, kes püüavad meie tegevuse mõjusust suurendada. Selle võimaldamiseks katab Airbnb kõik tegevuskulud.

Ühtegi töötlustasu ei võeta

Me ei võta annetustelt midagi endale. Nii jõuab iga sinu annetatud dollar inimesteni, kes vajavad hädasti peavarju.

Annetused on maksuvabad

Sinu annetus on kohalike seadustega kindlaks määratud ulatuses maksuvaba. Sa saad maksutõendi, mis aitab sul oma maksuvabastust jälgida.

Sinu küsimused ei jää vastuseta.

Saa tuttavaks meie majutajate ja külalistega.

Võta ühendust.