Aita Ukrainast põgenevaid inimesi
Ukrainast humanitaarkriisi tõttu põgenenud inimesed vajavad kiiresti ajutist majutust. Nende abistamiseks liitu Airbnb.org-iga.
Lisateave

Paku inimestele kriisiolukorras ajutist kodu.

Paku majutust.

Sul on võimalus pakkuda oma kogukonna nimel hädalistele, sh Afganistani pagulastele, majutust.
Hakka majutajaks
Keda sa aitad
Sinu majutuskoht võib olla lohutuseks perele, kes on sunnitud metsatulekahju tõttu kodunt lahkuma, pagulasele, kelle elu on kodumaal ohus, või päästetöötajale, kes on saadetud orkaanikahjustusi likvideerima.
  • „Teadsime, et hädavajalikud töötajad puutuvad tööl hädaohuga kokku. Hakkasime juurdlema, kuidas saaksime laiemalt abiks olla.“

    Erika, Airbnb.org-i eesliini töötajate majutaja

Majutamise teekond

Kuidas majutamisega alustada

Kas oled valmis registreeruma? Me aitame sul kuulutust koostada ja seda külalistega jagada. Alustuseks peab sul olema mugav majutuskoht ja paar vaba ööd.

Külalisi kontrollitakse ja kinnitatakse

Me kontrollime iga külalise puhul, kas tal on õigus meie programmi kaudu majutust broneerida ja kas Airbnb üldise kontroll-nimekirja nõuded on tema puhul täidetud. Broneerimise ajal on sul võimalus esitada potentsiaalsele külalisele küsimusi ja temaga suhelda.

Me oleme sinu jaoks olemas

Kogu majutuse ajal on sul võimalik pöörduda ööpäev läbi klienditoe poole. Lisaks on sul majutaja garantii, mis tagab sinu varale kindlustuskatte 1 miljoni USA dollari ulatuses.

Anneta, et aidata rahastada majutamist

Maailmas on miljoneid inimesi, kes on konfliktide ja katastroofide tõttu sunnitud oma kodudest lahkuma. Annetused aitavad katta ajutise majutuse kulusid.
Anneta kohe
Kogu sinu annetus läheb hätta jäänud inimeste abistamiseks.
Airbnb loobub kõigist oma teenustasudest, nii et iga sinu annetatud dollar aitab leida majutuskohta inimestele, kes vajavad seda kõige rohkem. Sinu annetus võib aidata äsja riiki saabunud pagulasperel leida ajutine kodu või päästetöötajal koht, kus pärast pikka päeva puhata.
  • „Jõudsin ise siia riiki pagulasena ja püüan anda enesest parima, et teisi aidata, nii, nagu kord mind aidati.“

    Aime, annetaja Davie's Florida osariigis USAs

    „Olen kogukonna arendamise, teenindamise ja teavitustööga tegelenud kolmkümmend viis aastat. Usun teiste aitamisse käegakatsutaval, säästval ja konstruktiivsel viisil.“

    Michael, annetaja Philadelphias Pennsylvania osariigis USAs

Kuidas sinu annetusi kasutatakse

Ka Airbnb annetab

Meil on terve meeskond mittetulundusühingute ja tehnika asjatundjaid, kes püüavad meie tegevuse mõjusust suurendada. Kõigeks selleks vajaliku töö kulud katab Airbnb, kes on selleks annetanud 400 000 aktsiat.

Ühtegi töötlustasu ei võeta

Me ei võta annetustelt midagi endale. Nii jõuab iga sinu annetatud dollar inimesteni, kes vajavad hädasti peavarju.

Annetused on maksuvabad

Sinu annetus on kohalike seadustega kindlaks määratud ulatuses maksuvaba. Sa saad maksutõendi, mis aitab sul oma maksuvabastust jälgida.

Sinu küsimused ei jää vastuseta.

Saa tuttavaks meie majutajate ja külalistega.

Võta ühendust.