Help house survivors of the Maui fires
You can support survivors and first responders impacted by the Maui fires.
Lisateave

Majutuskohtade pakkumine kriiside ajal

Koostöös oma kogukonnaga aitame leida inimestele hädamajutust, olgu tegemist loodusõnnetuse või ulatusliku konfliktiga.

Alates 2012. aastast on 250,000 inimest leidnud endale kriisiolukorras majutuskoha

Airbnb majutajad kõikjal maailmas pakuvad tuge, kui seda kõige rohkem vajatakse. Tutvu inimestega, kes teevad selle võimalikuks.

Tänu oma ülemaailmsele majutajate, annetajate ja partnerorganisatsioonide kogukonnale suutis Airbnb.org pakkuda ajutist majutust enam kui 140 000 inimesele.

Kuidas Carmen ja tema kogukond pärast orkaani Maria oma jõud ühendasid.

Pakume kogukondadele viisi katastroofide korral ühte hoida. Airbnb.org programmide kaudu saavad inimesed oma majutuskohta tasuta pakkuda naabritele, kes peavad evakueeruma.

Airbnb.org on aidanud 100 000 sõjapõgenikul leida endale turvaline majutuskoht.

Kogukondadel võib kuluda aastaid, et katastroofist täielikult taastuda. Airbnb.org aitab rahastada abitöötajate majutust, kes kogukondade elu taastamiseks hädavajalikku tööd teevad.

Loome maailma, mis põhineb ühtekuuluvustundel

Airbnb.org soovib kujundada maailma, kus igaüks võib leida endale kriisiolukorras külalislahke majutuskoha. Selle soovi elluviimiseks kõigi jaoks võttis Airbnb.org endale seoses mitmekesisuse, võrdsuse, kaasatuse ja ligipääsetavusega rea kohustusi.

Aitame MTÜ-del saavutada kestvat mõju.

Kohtu mõne mittetulundusühingut Airbnb.org kujundada aidanud partneriga.
IRC reageerib maailma kõige hullematele humanitaarkriisidele ning aitab inimestel, kelle elu ja elatisvahendid on konfliktide ja katastroofide tõttu hävinenud, ellu jääda, taastada oma eluase ja luua oma tulevik.
Build Change on katastroofide ennetamise ja eluasemete taastamise organisatsioon, mis töötab koos kohalike kogukondadega välja vastupidavaid eluasemelahendusi.
HIAS on ülemaailmne juudi mittetulundusorganisatsioon, mis pakub kaitset ja abi pagulastele, varjupaigataotlejatele ja teistele sunniviisiliselt ümberasustatud inimestele üle kogu maailma.
Kogukonna sponsorluskeskus loob kogukondadele kõikjal Ameerika Ühendriikides võimalusi pagulaste ja teiste oma kodunt lahkuma pidanud inimeste majutamiseks.