Els on majutaja Roomas, kes pakkus Airbnb.org-i kaudu pagulasele majutust.

Aita majutada 100 000 Ukraina sõjapõgenikku

Paku Airbnb.org-i kaudu majutust tasuta või soodushinnaga või anneta, et meie rahastusest jätkuks kauemaks.

Sinu toetusel on suur kaal

Airbnb.org rahastab kuni 100 000 Ukraina sõjapõgeniku lühiajalist majutust. Toetame oma pagulaskülalisi sõltumata nende kodakondsusest, rassist, etnilisest kuuluvusest või sooidentiteedist.

Airbnb.org-i kaudu saad aidata, kui pakud ajutist majutust tasuta või soodushinnaga või annetad peatumiste rahastamiseks.

Dallase majutaja Linda majutas Airbnb.org-i kaudu pagulasi.

Paku majutuskohta

Alusta külaliste majutamist tasuta või soodushinnaga.

Kuidas majutamine käib

  • Pakud mugavat voodit ja põhimugavusi mõnest päevast mõne nädalani. Lisateave pagulaskülaliste majutamise kohta
  • Airbnb.org teeb koostööd mittetulundusühingutega, kes kontrollivad pagulaskülaliste sobivust ja abistavad neid enne nende peatumist, selle ajal ja pärast seda.
  • Airbnb pakub majutajatele programmi „AirCover“, mis sisaldab 1 miljoni USA dollari suurust vastutuskindlustust, 3 miljoni USA dollari suurust kahjukaitset – ja seda kõike majutajatele tasuta. Kehtivad teatud piirangud ja välistused.
Fode on pagulaskülaline, kes peatus Airbnb.org-i kaudu majutaja juures Itaalias.

Iga annetus aitab leevendada Ukraina sõjapõgenike ja teiste kriisiolukorras viibijate kriitilist vajadust majutuse järele.

Kuidas annetamine käib

  • Kogu sinu annetus läheb inimestele ajutise eluaseme pakkumiseks.
  • Meie programmi külalistele on majutus täiesti tasuta.
  • Annetused on maksuvabad kohalike maksuseadustega kindlaks määratud ulatuses.
Josue majutab Airbnb.org-i kaudu, et abistada katastroofide eest pagevaid inimesi.

Kas vajad abi?

Me ei paku praegu majutust otse üksikisikutele. Airbnb.org teeb koostööd teiste mittetulundusühingutest partneritega, kes broneerivad ja koordineerivad pagulaskülaliste majutust.

Millega meie mittetulundusühingutest partnerid tegelevad

Meie partneriteks on pagulaste vastuvõtmisega tegelevad mittetulundusühingud. Need organisatsioonid toetavad oma kliente eluaseme leidmisel ja muus. Mittetulundusühingute ettepanekuid võetakse vastu ainult kutsete alusel.

Mida Airbnb.org teeb

Airbnb.org pakub toetusi ja tehnoloogiat meie mittetulundusühingutest partneritele, kes koordineerivad oma klientide ajutist majutamist.

Meie partnerid

  • HIAS
  • Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM)

Kuidas Airbnb panustab

Majutajate toetamine

Airbnb pakub majutajatele programmi „AirCover“, mis sisaldab 1 miljoni USA dollari suurust vastutuskindlustust, 3 miljoni USA dollari suurust kahjukaitset – ja seda kõike majutajatele tasuta. Kehtivad teatud piirangud ja välistused.

Peatumiste rahastamine

Airbnb ja annetajad toetavad kuni 100 000 Ukraina sõjapõgeniku ajutist majutamist.

Tasudest loobumine

Airbnb loobub Airbnb.org-i kaudu pagulaste majutamisel majutustasudest ja külaliste teenustasudest.